Sort skimmelsvamp

Den sorte skimmelsvamp kan vokse mange steder 

Den sorte skimmelsvamp er også en af de mere hyppige typer af skimmelsvamp. Den sorte skimmelsvamp varierer, ligesom de andre skimmelsvampetyper, i nuance. Den sorte skimmelsvamp skelner fra helt sorte, til de mere grønne eller brunlige nuancer. Den sorte skimmelsvamp kan vokse i sort set alle materialer. Faktisk, kan langt de fleste skimmelsvampearter, som du kan finde i dit hjem vokse frem i sorte eller mørke nuancer. Ikke alle skimmelsvampe er lige skadelige, nogle mennesker reagerer mere voldsomt på kontakt med skimmelsvampene end andre. Selvom den sorte skimmelsvamp lugter jordslået eller muggent, behøver den faktisk ikke at være sundhedsskadelig. Det er de organiske stoffer i skimmelsvampen, der afgiver den mugne lugt, Faktisk, er det naturligt for de fleste svampe, også dem du spiser, som vokser i naturen, af afgive organiske stoffer, der giver en jordslået duft. De giftige stoffer hedder mykotoksiner, og det er disse stoffer, der kan være skadelige for mennesker. Et af de giftige stoffer hedder, glukaner. Glukanerne vokser i skimmelsvampens cellevæg, og stoffet kan give gener som hoste, trykken for brystet og irriterede luftveje.

Reagér altid, hvis du har mistanke om sorte skimmelsvampe i dit hjem

Uanset hvilken farve svampedannelserne har, om de er sorte eller gule, er det vigtigt, at du sørger for at reagere hurtigt, hvis du har mistanke om skimmelsvamp et sted i din bolig. De fleste mennesker udvikler en overfølsomhed over for giftstofferne, mykotoksiner, som glukan er et eksempel på, hvis de er i kontakt med giftstofferne i længere tid. Børn kan blandt andet være særligt følsomme overfor den sorte, såvel som de andre arter af skimmelsvamp. Men jo kortere tid, vi er disponeret for de sorte skimmelsvampe, desto lavere er risikoen for, vi udvikler overfølsomhed. Derfor er en hurtigt reaktion på skimmelsvampene altid vigtig. Hos Skimmel Remove er du sikker på at få en grundig, effektiv og udførlig bekæmpelse af de sorte skimmelsvampe dit hjem. Vi gennemgår dit hjem fra gulv til loft, og vi bruger grøn teknologi, når vi bekæmper de skimmelsvampe, vi finder. Du kommer ikke alene de sorte skimmelsvampe til livs hurtigt, du får også et sundt og grønt indeklima.   

Grøn skimmelsvamp

Grøn skimmelsvamp

Den grønne skimmelsvamp er en af de mest velkendte. De grønne skimmelsvampe kan vokse mange steder og i mange forskellige materialer. Flere forskellige arter kan fremstå i forskellige grønne nuancer. Faktisk er grøn den hyppigste forekommende farve for mange skimmelarter. Alle disse arter; Cladosorium, Penicillium, Aspergillus vericolor, Stachybotrys chartarum, Trichoder ma viride og Ulocladium, kan vokse i grønne farver. Grøn skimmelsvamp kan altså vokse i alt fra fugtigt træværk, til gips, tapet, pap, og i naturen. Der findes omkring 50 forskellige arter af skimmelsvampe, som kan vokse i bebyggelse, og som du derfor kan finde i dit hjem. 12-14 af disse er sundhedsskadelige for mennesker. Men faktisk, findes der flere tusinde forskellige skimmelsvampearter, som alle findes naturligt i det fri. Skimmelsvampesporerne er også helt naturligt i luften. Det er langt fra alle typer skimmelsvampe, der er farlige og sundhedsskadelige, langt de fleste er faktisk helt naturlige.

Vi hjælper dig af med de grønne skimmelsvampe

Selvom skimmelsvampe vokser naturligt i den frie natur, og mange af dem ikke er farlige, så kan nogle typer af grøn skimmelsvamp være sundhedsskadelige for mennesker, særligt hvis vi er i kontakt med dem over længere tid. Særligt børn og astmatikere er overfølsomme overfor de giftstoffer, mykotoksiner, som nogle skimmelsvampe udskiller. Hos Skimmel Remove er vi eksperter i at bekæmpe skimmelsvampe. Vi bekæmper ikke alene de hyppige grønne skimmelsvampe, vi undersøger din bolig grundigt for alle typer skimmelsvamp. Hvis vi finder nogle, bekæmper vi dem med grøn teknologi, så du får et hjem med et sundt indeklima. Uden du skal bekymre dig om sundhedsskadelige stoffer fra grønne skimmelsvampe eller skrappe rengøringsmidler.   

Rød Skimmelsvamp

Rød Skimmelsvamp

Skimmelsvampe kommer i mange farver. Den samme svampeart kan sagtens opstå i flere forskellige farve alt afhængig af, hvor den vokser. Skimmelsvampen kan fremstå rødlig flere steder. Den røde skimmelsvamp kan både vokse på fugtigt træværk, spånplader og på andre forurenende materialer. Farven alene fortæller ikke meget om svampen. Det er snarere din egen reaktion, du skal bruge som pejlemærke for mængden af skadelige giftstoffer, som røde skimmelsvamp udskiller. Hvis du oplever gener som hovedpine, åndedrætsbesvær, eller irriterede øjne og hals, er det højst sandsynligt et tegn på, at svampen frigiver farlige giftstoffer, som du er overfølsom overfor. Uanset om du reagerer negativt eller ej, så bør du reagere, hvis du finder en rød skimmelsvamp i dit hjem. Jo længere tid, der går, før du bekæmper skimmelsvampene, jo flere sundhedsskadelige stoffer kan den røde skimmelsvamp nå at udskille.

Bekæmp den røde skimmelsvamp, så du igen får et sundt indeklima

Skimmelsvampens svampesporer spreder sig hurtigt gennem luften, så selvom den røde skimmelsvamp måske opstår på et vådt træværk, så kan den røde skimmelsvamp lynhurtigt sprede sig til andre steder i huset. Svampesporerne hvirvler rundt i luften i hjemmet, og det påvirker ikke alene din sundhed med tiden, det påvirker også dit indeklima og din daglige trivsel negativt, hvis ikke du sørger for at bekæmpe de røde skimmelsvampe hurtigt og effektivt. Hos Skimmel Remove går vi højt op i din sundhed. Derfor bruger grøn teknologi, når vi skal bekæmpe røde eller andre typer skimmelsvampe hos vores kunder. Vi Benytter metoden MikroClean i bekæmpelsen af dine skimmelsvampe. Her er det tørdamp, der dræber svampesporerne i luften. Metoden er ikke alene effektiv, den er også fri for kraftige kemikalier, som ellers findes i en lang række rengøringsmidler. Hos os er du sikker på at få et rent, grønt og sundt indeklima. 

Lyserød skimmelsvamp

Lyserød skimmelsvamp

Mange mistænker den lyserøde skimmelsvamp for at være den farligste, men det er slet ikke tilfældet. Faktisk, findes der omkring 12-14 forskellige skimmelsvampearter, der alle kan være skadelige, både for dig, og for dit indeklima. Alt i alt er der omkring 50 forskellige skimmelsvampe, som kan leve i byggerelaterede miljøer. Det er mængden af Mykotoksiner, der afgør, hvor skadelig den enkelte svamp er.

Hvis du har fundet en lyserød skimmelsvamp et sted i dit hjem, behøver farven alene ikke at bekymre dig. Du bør snarer forholde dig til, hvordan du reagerer på den lyserøde skimmelsvamp. Hvis du oplever fysisk ubehag, som hovedpine, hoste eller irritation i næse eller hals, når du opholder dig i det rum, hvor du har fundet den lyserøde skimmelsvamp, bør du altid reagerer hurtigt, for jo længere tid du lader svampen gro, jo større risiko er der for, at den udgiver større mængder skadelige giftstoffer.

Den lyserøde skimmelsvamp er skadelig for dit indeklima

Den lyserøde skimmelsvamp behøver ikke at være mere sundhedsskadelig end de andre typer skimmelsvampe. Men faktum er, at alle skimmelsvampe kan være sundhedsskadelige. Det er dog ikke alle mennesker, der reagere ens eller oplever gener, når de er i kontakt med skimmelsvampene. Selvom du ikke er en af dem, der oplever gener af de lyserøde skimmelsvampe, kan du risikere at udvikle allergi eller overfølsomhed overfor skimmelsvamp, hvis du du bliver disponeret for skimmel over længere tid. Derfor anbefaler vi, at du sørger for at få dit hjem undersøgt så hurtigt som muligt, hvis du har mistanke om, at du har udbrud af lyserøde skimmelsvampe i dit hjem. 

Gul Skimmelsvamp

Gul Skimmelsvamp 

Den gule skimmelsvamp vokser, ligesom den hvide skimmelsvamp, på fugtigt og vådt træ, forurenende materialer eller på spånplader. Arten hedder Aspergillus vericolor, og svampedannelserne kan være alt mellem gule, orange, eller gulgrønne  i nuancerne. Det er ikke farven, der afgør hvor skadelige en skimmelsvamp er. Det, der kan have betydning for skimmelsvampens skadelighed er, hvilket giftstoffer, den afgiver. Giftstofferne hedder mykotoksiner, og det er giftstofferne, der kan give symptomer som fysisk ubehag eller allergener ved kontakt.

Mennesker reagerer forskelligt, og det er bestemt ikke os alle sammen, der oplever fysisk ubehag eller gener, hvis vi kommer i kontakt med skimmelsvampene. Børn og astmatikere er særligt udsatte overfor skimmelsvampene. Hvis du oplever symptomer som åndedrætsbesvær, hoste eller hovedpine, og du generelt oplever dårligt indeklima i dit hjem, anbefaler vi, at søge eksperthjælp til at undersøge dit hjem for potentielle skimmelsvampeudbrud. Hos Skimmel Remove hjælper vi dig til at sikre et sundt og godt indeklima.

Vi bekæmper de gule skimmelsvampe med grøn teknologi 

Hos Skimmel Remove går vi ikke kun op i at bekæmpe de gule, såvel som alle de andre typer af skimmelsvampe. Vi går også meget højt op i, at du får genetableret et sundt og grønt indeklima. Et godt indeklima er en af de ting, der har afgørende betydning for din velvære og daglige sundhed. Skimmelsvampe er skadelige for dit indeklima, og derfor er det vigtigt, at du reagere hurtigt, hvis du har mistanke om, at der er udbrud af gule skimmelsvampe i dit hjem, så du begrænser skimmelsvampenes skadelighed i så høj som muligt. Det er ikke alene skimmelsvampe, der kan have skadelig effekt på din sundhed såvel som dit indeklima. De mange kemikalier fra de skrappe rengøringsmidler er også yderst skadelige for indeklimaet i dit hjem. Derfor benytter vi hos Skimmel Remove den grønne metode, MicroClean, når vi bekæmper skimmelsvampene hos dig. På den måde sikrer vi, at du igen får et sundt og godt indeklima, fri for gule skimmelsvampe og kemikalier.            

Hvid skimmelsvamp

Den hvide skimmelsvamp kan være tricky 

Der findes rigtigt mange forskellige arter af skimmelsvampe. En skimmelsvamp kan have mange forskellige farver, men farven indikerer ikke noget om, hvilke giftstoffer svampen frigiver. Farven siger derfor intet om, hvor sundhedsskadelig skimmelsvampen er. Farven fortæller nærmere om, hvilket materiale svampen vokser på. Hvid skimmelsvamp kan være flere forskellige arter. Enten kan de hvide svampedannelser stamme fra den såkaldte penselskimmel, som har fået sit navn, fordi svampedannelserne ligner hårene på en pensel.

Denne skimmelsvamp vokser i jord, på rådne planter, på jordslået eller fugtigt tapet, på spånplader og i isolering. De hvide skimmelsvampe kan også være en anden art, der vokser på træværk. Sidst, men ikke mindst, kan de hvide skimmelsvampe nemt forveksles med  de hvide krystaller, som kan opstå på murværket i tilfælde af udsaltning. Disse krystaller er altså ikke skimmelsvampe, selvom de kan ligne. Selvom der blot er tale om harmløse krystaller, betyder det dog ikke at, der ikke kan vokse hvid skimmelsvamp andre steder i hjemmet.  

Få hjælp til at opdage den hvide skimmelsvamp af en ekspert

Det kan være en rigtigt god idé at få hjælp fra en ekspert til at tjekke hjemmet, hvis du er i tvivl om, du har hvide skimmelsvampe i din bolig, eller du oplever symptomer på skimmelsvamp i hjemmet. En faglig ekspert kan hjælpe dig med at afklare, hvorvidt de hvide dannelser som du har mistanke om kunne være hvid skimmelsvamp, rent faktisk er skimmel, eller der blot er tale om de ufarlige krystaldannelser. Hos Skimmel Remove er vi eksperter i alle former for skimmelsvamp. Vi hjælper dig ikke alene med at teste eksisterende svampedannelser i dit hjem. Vi undersøger selvfølgelig hele din bolig grundigt for eventuelle svampeudbrud, så du får klar besked om, hvorvidt der er skimmelsvamp i dit hjem.